آخرین اخبار
خانه / دسته‌بندی نشده / آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی
با چند اصطلاح انگلیسی به صورت تصویری آشنا بشیم
اصطلاح شماره 1
Horse of a different color
معني: يک موضوع ديگر، يک مطلب کاملاً متفاوت، وصله ناهمرنگ

Eric likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt by any of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color! Being playful is one thing, but hurting someone by one's prank is quite a different matter.
اريک دوست دارد با دوستانش شوخي کند، اما مواظب است که کسي از شوخي‌هاي او ناراحت نشود. شوخي‌اي که کسي را ناراحت کند يک موضوع کاملاً متفاوت است. شوخ بودن يک چيز است و آزردن ديگري با شوخي چيز ديگري است.

اصطلاح شماره 2
Take it on the lamb
معادل فارسي: در رفتن

Poor Richard has always had his problems with the police. When he found out that they were after him again, he had to take it on the lamb. In order to avoid being caught and thrown in jail, he was forced to flee in a great hurry.
بيچاره ريچارد هميشه بـا پليس مشکل داشته. وقتي فهميـد که اونا دنبالش هستند، مجبـور شد در بره. براي اينکه گير نفته و تو زندون نيفته مجبور شد به سرعت فرار کنه.

اصطلاح شماره 3
Cat got your tongue
معادل فارسي: موش زبانت را خورده (خجالتی)

What's the matter? Cat got your tongue?
موضوع چيه؟ موش زبونت رو خورده؟ (يعني چرا حرف نمي‌زني)

اصطلاح شماره 4
Get in someone's hair
معني: کسي را اذيت کردن

– I know that the children get in your hair, but you should try not to let it upset you so much.
– Listen, Jim. I can't help it. The children bother me and make me very angry.
– من مي‌دونم که بچه‌ها اذيتت مي‌کنند، اما بايد سعي کني نذاري اين موضوع تو رو خيلي ناراحت کنه.
– ببين جيم. من نمي‌تونم کاريـش کنم. بچه‌هـا منو اذيـت مي‌کنند و منو خيلي عصباني مي‌کنند.
صطلاح شماره 5
Jump down someone's throat
معني: یقه کسی را گرفتن، با عصبانيت با کسي برخورد کردن

You don't have to jump down my throat! I told you that I'd make it home around 11:50. I don't intend to be late!
مجبور نيـستي اينقـدر با عصبانيت با من برخـورد کني! بهت گفتـم که حـول و حـوش سـاعت 11:50 برمي‌گردم خونه. من قصد ندارم دير بيام!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

اکنون آفلاینم

سوال خود را بفرمایید، به زودی پاسخ خواهیم داد. لطفا قبل از فرستادن ، اطلاعات اولیه را در بخشهای مربوطه مطالعه فرمایید. تشکر

به شما کمک خواهیم کرد.

Enter را بزنید